GEZOCHT: agrariërs die serieus nadenken over emigratie en agrariers die geemigreerd zijn. Mijn naam is Melissa Smit, student Bedrijfskunde en Agrifoodbusiness aan de Aeres Hogeschool te Dronten. Voor mijn scriptie / stageopdracht doe ik onderzoek naar het inschakelen van een emigratiebegeleider bij agrarische emigratie. Door middel van deze enquête zal er onderzoek gedaan worden naar de beweegreden(en) van Nederlandse agrariërs die destijds geëmigreerd zijn, als deze beweegreden is uitgekomen, en of het inschakelen van een emigratiebegeleider bij dit proces aan bod is gekomen.Daarnaast wordt er gekeken naar Nederlandse agrariërs die serieus nadenken over emigratie, wat van hen de beweegreden(en) is/zijn, op welke termijn ze de emigratie voor zich zien, of ze hebben nagedacht over een emigratiebegeleider en wat hiervan de verwachtingen zijn.Het invullen van deze enquête zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.https://forms.gle/jUFN6B9cMNmHsGPj6

Alvast bedankt!